user_mobilelogo
Kekava-apvedcels

VAS Latvijas Valsts ceļi (LVC) ir parakstījusi līgumu ar SIA Deloitte Latvia par juridisko un finanšu konsultāciju sniegšanu privātās un publiskās partnerības (PPP) projekta „E67/A7 Ķekavas apvedceļš” īstenošanai. Konsultācijas sniegs konsultantu komanda ar starptautisku pieredzi līdzīgu projektu īstenošanā, SIA Deloitte Latvia piesaistīs arī konsultantus no Deloitte Financial Advisory (Dānija), Deloitte CVBA (Beļģija), kā arī Laga CVBA (Beļģija).
Konsultanta uzdevums būs izstrādāt:
- publiskās un privātās partnerības iepirkuma dokumentāciju;
- partnerības un finanšu līgumus, iekļaujot sadarbības nosacījumus ar Eiropas Investīciju banku (EIB);
- finanšu mehānismu un nosacījumu izpēti;
- risku izvērtēšanas un sadales risinājumus;
- maksājumu mehānismus;
- iestrādāt dokumentācijā tehniskos jautājumus (ceļa projektēšana, būvniecības, ceļa uzturēšanas nosacījumi un rādītāji);
uzskaites risinājumus (PPP līguma grāmatvedības uzskaites aspekti, tai skaitā atbilstība Eurostat metodikai, nodokļu jautājumi).
Konsultantam būs jāizmanto un jāpiemēro Latvijas apstākļiem labākie piemēri no starptautiskās prakses. SIA Deloitte Latvia ir pieredze ceļu infrastruktūras PPP projektu īstenošanā Beļģijā, Dānijā un Lietuvā.

Konsultanta darba rezultātā jābūt nodrošinātai publiskās un privātās partnerības iepirkuma procedūrai valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai, lai tās rezultātā tiktu noslēgts tehniski, finansiāli un saimnieciski izdevīgākais PPP līgums un nodrošināta konkurence.
Konsultantam darbi ir jāveic 760 dienu laikā, līguma summa ir 1 131 350 eiro (ar PVN).
Kā zināms 2016. gada 1. martā Ministru kabinets pieņēma lēmumu par publiskās un privātās partnerības iepirkuma procedūras veikšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai.
Publiskās un privātās partnerības (turpmāk – PPP) iepirkuma procedūras organizēšana ir sarežģīts un komplicēts process, un Ķekavas apvedceļa būvniecība būs pirmais valsts autoceļu tīklā realizējamais PPP projekts. PPP projekta iepirkuma procedūra būs starptautiska līmeņa konkursa dialogs. Lai nodrošinātu, ka projekts tiek realizēts atbilstoši starptautiskai praksei, un tā ietvaros tiek maksimāli nodrošināta valsts interešu aizstāvība, tiek piesaistīti kompetenti konsultanti ar pieredzi līdzīgu projektu īstenošanā citās valstīs.
Valsts galvenā autoceļa E67/A7 Rīga - Bauska - Lietuvas robeža (Grenctāle) posms Rīga – Ķekava ir viens no noslogotākajiem ceļiem Rīgas pieejās ar satiksmes intensitāti ap 17 000 automašīnām diennaktī, kurš šķērso blīvi apdzīvoto Ķekavu. Autoceļš E67/A7 ietilpst TEN-T tīklā, turklāt pēc Rīgas pilsētas Dienvidu tilta 3. būvdarbu kārtas pabeigšanas 2013. gadā satiksmes intensitāte uz attiecīgā ceļa posma ir palielinājusies. Esošā satiksmes intensitāte ir ne tikai sasniegusi esošā ceļa kritisko robežu, bet arī trīskārši pārsniedz esošajam ceļam atbilstošo smagā transporta optimālo skaitu, tādējādi būtiski pārsniedzot esošā ceļa caurlaides spēju.
Projekta mērķis ir izbūvēt Ķekavas apvedceļu autoceļa E67/A7 posmā vairāk nekā 14 km garumā, padarot šo ceļa posmu par divbrauktuvju ceļu. Ķekavas apvedceļa būvniecība notiks, piemērojot publiskās un privātās partnerības modeli, investīciju periodā piesaistot valsts budžetam alternatīvu finansējumu.
Patlaban veiksmīgi noris zemju iegūšanas process. Tā ietvaros nav uzsākta neviena piespiedu atsavināšana, visur ir panāktas vienošanās ar zemju īpašniekiem. Ir iegādāti aptuveni 40% no projekta īstenošanai nepieciešamajām zemēm. Tāpat ir izstrādāts ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) gala ziņojums, kas ir iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā (VPVB) izskatīšanai. Plānots, ka IVN procedūra tiks pabeigta 2017. gada februāri.
Partnerības iepirkuma norise ir plānota no 2017.–2018. gadam, partnerības līguma noslēgšana 2018. gada 4. ceturksnī, bet būvdarbu uzsākšana 2019.–2020. gadā.
LVC partneris projekta realizācijā ir Eiropas Investīciju banka (EIB), kura ir izteikusi gatavību finansēt 50% no projekta izmaksām aizdevuma veidā. Partnerības līguma termiņš būs 23 gadi, kas ietver projektēšanas un būvniecības darbiem - 3 gadus un apsaimniekošanai - 20 gadus. Plānotā partnerības iepirkuma līguma kopējā līgumcena ir 160,6 milj. eiro.

kekavas apvedcels 2017

PĒTĪJUMI

PARTNERU JAUNUMI

Paņevežā un Kauņā policijas infrastruktūru attīstīs izmantojot PPP

29-05-2017 Partneru jaunumi

policijas infrastruktūra Lietuvā

2017. gada 11. maijā Lietuvas iekšlietu ministrijas Policijas departaments uzsāka PPP projektu, kā rezultātā Kauņas un Paņevežas policija tiks nodrošināta ar nepieciešamo infrastruktūru. Saskaņā ar ieprikuma dokumentiem, ieinteresētajiem privātajiem partneriem jāpiedalās sarunu procedūrā, kas sastāvēs no divām daļām: viena daļa - par Kauņas policias infrastruktūru, savukārt otra daļa - par Paņevežas policijas infrastruktūru. Tas nozīmē, ka  ir plānots noslēgt divus atsevišķus PPP līgumus. Šie 15 gadu PPP līgumi paredz, ka privātais partneris būs atbildīgs par infrastruktūras projetēšanu, būvniecību, finansēšanu, kā arī uzturēšanu. Vairāk...

Valdībai laiks pāriet no priekšlikumu "pieņemšanas zināšanai" pie reāliem darbie…

20-11-2014 Partneru jaunumi

ilustrativs-attels

Jaunā valdība ir uzsākusi darbu pie 2015. gada budžeta veidošanas. Diemžēl publiski ir arī izskanējusi skumja ziņa, ka, piemēram, skolotāji, neraugoties uz iepriekš dotajiem solījumiem, vismaz šoreiz gaidīto algu paaugstinājumu var arī nesagaidīt.Būtu patiešām skumji, ja šāda solījumu nepildīšana kļūtu par ierastu praksi. Skumji un nožēlojami, ja tā notiks, piemēram, arī ar Satiksmes ministrijas izstrādāto programmu ļoti sliktā un sliktā stāvoklī esošo 538 tiltu sakārtošanai.Ministrija to šogad prezentēja valdībā, bet Ministru kabinets, plaši reklamējot savu veikumu, programmu "pieņēma zināšanai".

Balstīsimies uz aprēķiniem, nevis emocijām!

04-10-2014 Partneru jaunumi

balstīsimies uz aprēķiniem

Priekšvēlēšanu laikā medijos parādās viedokļi, kuru pamatā diemžēl nav korektu aprēķinu. Pie tādiem jāpieskaita arī viedoklis, kas vērsts pret autoceļa E67/A7 Rīga-Bauska-Lietuvas robeža (Grenctāle) posma Rīga-Ķekava būvniecības izmaksām.Ir jāpaskaidro, ka Satiksmes ministrija šoreiz ir izvēlējusies Latvijā līdz šim maz izmantotu, taču citur pasaulē labi pazīstamu projekta finansēšanas modeli – valsts un privāto partnerību jeb PPP.Tas nozīmē, ka valsts grib veikt posma kapitālu rekonstrukciju, taču budžetā pagaidām naudas tam nav. Tāpēc būvdarbus par saviem līdzekļiem veiks būvnieks, kurš naudu aizņemsies bankā...

JAUNĀKAIS LATVIJĀ

EK rīcības plāns: ilgtspējīgas izaugsmes finansēšana

EK rīcības plāns: ilgtspējīgas izaugsmes finansēšana

LASĪT
2018. gada rudenī tiks izsludināts PPP projekta “Ķekavas apvedceļš” iepirkums

2018. gada rudenī tiks izsludināts PPP projekta “Ķekavas apvedceļš” iepirkums

LASĪT

"RIGA COHESION CONFERENCE" jau šā gada 13. septembrī

LASĪT
Cīņa par Rīgas atkritumiem sākusies

Cīņa par Rīgas atkritumiem sākusies

LASĪT
Pabeigta finanšu un ekonomisko aprēķinu izstrāde Nacionālās koncertzāles projektam

Pabeigta finanšu un ekonomisko aprēķinu izstrāde Nacionālās koncertzāles projektam

LASĪT
Piespiedu kārtā atsavinās zemi Ķekavas apvedceļa būvniecībai

Piespiedu kārtā atsavinās zemi Ķekavas apvedceļa būvniecībai

LASĪT

Anrī Leimanis

anri_leimanis

VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

Gatis Kristaps

gatis_kristaps

VALDES LOCEKLIS

Ilze Kukute

ilze_kukute

VALDES LOCEKLIS

BIEDRI

ACB AS
ACB AS
arcers.png
arcers.png
ardenis-logo.png
ardenis-logo.png
basp.jpg
basp.jpg
binders.png
binders.png
eyb.jpg
eyb.jpg
glimstedt.gif
glimstedt.gif
jekabpils.gif
jekabpils.gif
kcleg_m.jpg
kcleg_m.jpg
marupe.gif
marupe.gif
mezeckis.png
mezeckis.png
rere_m.jpg
rere_m.jpg
roadex.gif
roadex.gif
sb_160.gif
sb_160.gif
skontobuve.jpg
skontobuve.jpg
strabag.png
strabag.png
joomla-512.png
joomla-512.png
joomla_black.png
joomla_black.png

REKVIZĪTI

Publiskās un Privātās Partnerības Asociācija, biedrība
VRN: 40008067364
A/S Swedbank, SWIFT: HABALV22,
IBAN: LV12HABA0551003703455

ADRESE:
Brīvības iela 40-29,
Rīga,
LV-1050,
Latvija.

KARTE

SAZINĀTIES