user_mobilelogo
kekava-bypass-presentation-openday2

PPP Project "Kekava Bypass" Open Day #2, September 5th-6th, 2018.

Presentation content: Project Overview, Procurement Process, Qualification Phase, Awarding Phase, Key PPP Contract Terms. 

Lejupielādēt prezentāciju / Download Presentation

PPPA

Šo pētījumu veica biedrība „Publiskās un Privātās Partnerības Asociācija” (PPPA) sadarbībā ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju (RAPLM) 2010. gadā.
Pētījuma mērķis ir atklāt gan pašvaldības interesējošus, gan tām aktuālus problēmjautājumus saistībā ar PPP, kas turpmāk atvieglotu PPP projektu attīstību Latvijā, tādējādi sniedzot lielāku labumu sabiedrībai – nodrošinot to ar kvalitatīvu infrastruktūru un pakalpojumiem uzreiz.

Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, tika tika noteikti sekojoši pētījuma uzdevumi:

  1. Noskaidrot esošo situāciju un attīstības tendences pašvaldībās saistībā ar PPP pa nozarēm;
  2. Analizēt informāciju atbilstoši pašvaldību lielumam (pēc budzeta ieņēmumiem).

PPP petijums

Šī pētījuma mērķis ir sniegt skaidrojumu, kā praktiski var tikt nodrošināta Kohēzijas fonda (KF) finansējuma piesaiste publiskās un privātās partnerības (PPP) projektiem, identificējot veicamās aktivitātes PPP projektu īstenošanā, kur finansējums tiek nodrošināts ar citu ES fondu un privātā partnera līdzekļiem.
Pētījuma ietvaros ir:
- Izvērtēti politikas plānošanas akti un attiecināmie tiesību akti, kas regulē Kohēzijas fonda apguvi 2007. - 2013.gada periodā;
- Izstrādāti ieteikumi attiecībā uz KF un citu līdzīgu finanšu instrumentu koordināciju savā starpā, kā arī ar citiem finanšu instrumentiem, piemēram, Eiropas Investīciju banku (EIB);
- Izstrādāti praktiski norādījumi KF un PPP savietošanas modeļiem;
- Apskatīta citu valstu pieredze šādu projektu īstenošanā.

PPP pētījums

Šī pētījuma merķis ir izpētīt PPP kā alternatīva finansēšanas modeļa ietekmi uz sabiedrisko pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošanu programmas „Valsts un privātās partnerības attiīstības veicināšana Latvijā” ietvaros, kā arī informēt sabiedrību par petījuma rezultātiem un PPP modeļa ieviešanas turpmākām iespējām.

PARTNERU JAUNUMI

Paņevežā un Kauņā policijas infrastruktūru attīstīs izmantojot PPP

29-05-2017 Partneru jaunumi

policijas infrastruktūra Lietuvā

2017. gada 11. maijā Lietuvas iekšlietu ministrijas Policijas departaments uzsāka PPP projektu, kā rezultātā Kauņas un Paņevežas policija tiks nodrošināta ar nepieciešamo infrastruktūru. Saskaņā ar ieprikuma dokumentiem, ieinteresētajiem privātajiem partneriem jāpiedalās sarunu procedūrā, kas sastāvēs no divām daļām: viena daļa - par Kauņas policias infrastruktūru, savukārt otra daļa - par Paņevežas policijas infrastruktūru. Tas nozīmē, ka  ir plānots noslēgt divus atsevišķus PPP līgumus. Šie 15 gadu PPP līgumi paredz, ka privātais partneris būs atbildīgs par infrastruktūras projetēšanu, būvniecību, finansēšanu, kā arī uzturēšanu. Vairāk...

Valdībai laiks pāriet no priekšlikumu "pieņemšanas zināšanai" pie reāliem darbie…

20-11-2014 Partneru jaunumi

ilustrativs-attels

Jaunā valdība ir uzsākusi darbu pie 2015. gada budžeta veidošanas. Diemžēl publiski ir arī izskanējusi skumja ziņa, ka, piemēram, skolotāji, neraugoties uz iepriekš dotajiem solījumiem, vismaz šoreiz gaidīto algu paaugstinājumu var arī nesagaidīt.Būtu patiešām skumji, ja šāda solījumu nepildīšana kļūtu par ierastu praksi. Skumji un nožēlojami, ja tā notiks, piemēram, arī ar Satiksmes ministrijas izstrādāto programmu ļoti sliktā un sliktā stāvoklī esošo 538 tiltu sakārtošanai.Ministrija to šogad prezentēja valdībā, bet Ministru kabinets, plaši reklamējot savu veikumu, programmu "pieņēma zināšanai".

Balstīsimies uz aprēķiniem, nevis emocijām!

04-10-2014 Partneru jaunumi

balstīsimies uz aprēķiniem

Priekšvēlēšanu laikā medijos parādās viedokļi, kuru pamatā diemžēl nav korektu aprēķinu. Pie tādiem jāpieskaita arī viedoklis, kas vērsts pret autoceļa E67/A7 Rīga-Bauska-Lietuvas robeža (Grenctāle) posma Rīga-Ķekava būvniecības izmaksām.Ir jāpaskaidro, ka Satiksmes ministrija šoreiz ir izvēlējusies Latvijā līdz šim maz izmantotu, taču citur pasaulē labi pazīstamu projekta finansēšanas modeli – valsts un privāto partnerību jeb PPP.Tas nozīmē, ka valsts grib veikt posma kapitālu rekonstrukciju, taču budžetā pagaidām naudas tam nav. Tāpēc būvdarbus par saviem līdzekļiem veiks būvnieks, kurš naudu aizņemsies bankā...

JAUNĀKAIS LATVIJĀ

Ķekavas apvedceļa būve būs pirmais PPP projekts Latvijā, kas tiks realizēts atbilstoši starptautiskajiem standartiem un praksei

Ķekavas apvedceļa būve būs pirmais PPP projekts Latvijā, kas tiks realizēts atbilstoši starptautiskajiem standartiem un praksei

LASĪT
Pieredzes trūkums un zemūdens akmeņi nav ļāvuši izmantot PPP iespējas

Pieredzes trūkums un zemūdens akmeņi nav ļāvuši izmantot PPP iespējas

LASĪT
Kā apsaimniekosim atkritumus Rīgā?

apsaimniekosim atkritumus Rīgā?

LASĪT
Nacionālās koncertzāles būvniecība Rīgā

Nacionālās koncertzāles būvniecība Rīgā

LASĪT
Ķekavas apvedceļa PPP projekta partnerības iepirkuma otrajā kārtā piedāvājumus iesnieguši divi pretendenti

Ķekavas apvedceļa PPP projekta partnerības iepirkuma otrajā kārtā piedāvājumus iesnieguši divi pretendenti

LASĪT
EK rīcības plāns: ilgtspējīgas izaugsmes finansēšana

EK rīcības plāns: ilgtspējīgas izaugsmes finansēšana

LASĪT

BIEDRI

ardenis-logo.png
ardenis-logo.png
eyb.jpg
eyb.jpg
jekabpils.gif
jekabpils.gif
marupe.gif
marupe.gif
strabag.png
strabag.png
arcers-binders-logo.png
arcers-binders-logo.png
civitta.png
civitta.png
swedbank.png
swedbank.png
triniti.png
triniti.png

REKVIZĪTI

Publiskās un Privātās Partnerības Asociācija, biedrība
VRN: 40008067364
A/S Swedbank, SWIFT: HABALV22,
IBAN: LV12HABA0551003703455

ADRESE:
Brīvības iela 40-30,
Rīga,
LV-1050,
Latvija

KARTE

SAZINĀTIES